Föreläsningar

Lars Thool har lång erfarenhet av att föreläsa inom träning, kost, hälsa och mental träning. Denna samlade erfarenhet kommer att delges till medlemmar på olika sätt, bl.a. genom Introkurser men också genom utannonserade föreläsningar.

De kommer att vara öppna även för icke medlemmar men till ett högre pris.

Ambitionen är att framöver också bjuda in externa föreläsare inom spännande områden.

När det bjuds in till föreläsningar kommer det att anslås i boxen samt under Nyheter och Event på hemsidan.

Lars är en av SISU:s etablerade föreläsare. Idrottsföreningar kan söka bidrag via sin lokala SISU-konsult för att ta hjälp av Lars.

Företag och organisationer som är intresserade av Lars som föreläsare skickar en förfrågan till info@crossfitskovde.se