PT/Screening

Screening
Vi erbjuder ett screening paket som innehåller följande:
Möte nr 1, ca 90 min:
- Frågeformulär och intervju om nuläge och önskat läge.
- Hållningsanalys (Hur balanserad är din kroppshållning?)
- Rörlighetstester (Har du tillräcklig rörlighet i resp kroppsdel för din träning?)
- Stabilitetstester (Hur väl stabiliseras dina leder/bål i de grundläggande
rörelserna)
Av insamlad data designar vi ett individuellt träningsprogram för att adressera just
dina tydligaste behov.
Möte nr 2, ca 60-90 min:
Utbildning och genomgång av övningar i programmet.
Efter en viss period sker en uppföljning i form av en PT-timme (Ingår ej i startpaketet)
som innehåller:
- Utvärdering
- Ev utprovning av nya alternativ


Personlig träning
Vi erbjuder också enskilda PT-timmar som kan fokusera på individuellt stöd
i teknikutveckling inom ett visst område som ex. Tyngdlyftning, Gymnastik, Rörlighet
etc.


Rehabträning
Vid följande situationer kan vi bistå med hjälp:
- Om du har en skada eller ett tillstånd av enklare karaktär (kräver ej vård men
begränsar dig i din vardag/träning).
- Om du har diagnostiserats och behandlats av fysioterapeut och vill ha
ytterligare hjälp med övergången från vård till prestation.
- Om du har en gammal skada som kräver kontinuerlig rehab/prehab för att inte
bli sämre.
Om det finns dokumentation från vårdgivare vill vi kunna ta del av det. Vid behov kan
vi kräva att kunden först erhåller en undersökning och diagnos av Leg. Fysioterapeut,
motsv. Detta för att vi ska kunna bidra på ett säkert sätt.

För priser, se prislista HÄR.