Allmänt

Hjärtstartare i boxen!

Det är med lättnad och glädje jag kan meddela att vi numera har utrustat boxen med en hjärtstartare.
(Monteras på väggen till höger om dörren in till grön hall.)