Coach Corner

Krönika November

Tro mig, jag har ingen ambition att bli en bloggare. Däremot betraktar jag mig som en utbildare. Det är vad jag gjort hela mitt vuxna liv. Först som officer i 23 år och nu som coach i min egen CrossFit-box sedan drygt 5 år. Som utbildare försöker vi att stimulera så många sinnen som möjligt […]

See all our news